ติดต่อเรา

ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 

1051/3 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/แฟกซ์

Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

อีเมล

obec2.2019@gmail.com

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์: 08.30 – 16:30 น.

กลุ่มอำนวยการ

 • โทรศัพท์ 0-3931-1117 ต่อ
 • 101, 124 (ธุรการ)
 • แฟ็กซ์ 0-3932-7940

กลุ่มงานกฎหมายและคดี

 • โทรศัพท์ 0-3931-1117 ต่อ 115
 • แฟ็กซ์ 0-3932-7940

กลุ่มนโยบายและแผน

 • เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-1117 ต่อ
 • 109 (ผอ.กลุ่ม)
 • 105 (งบประมาณ/แผน/ติดตาม)
 • 106 (ธุรการ)
 • มือถือ 082-468-7549
 • แฟ็กซ์ 0-3932-7940

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-1117 ต่อ
 • 123 (ผอ.กลุ่ม),
 • 110, 111, 112, 121 (ธุรการ)
 • แฟ็กซ์ 0-3932-7940

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • โทรศัพท์ 0-3931-1117 ต่อ 127
 • แฟ็กซ์ 0-3932-7940
 • Email : human.chan2@gmail.com

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • โทรศัพท์ 0-3931-1117 ต่อ
 • 119 (ผอ.กลุ่ม)
 • 117 (ธุรการ)
 • แฟ็กซ์ 0-3932-7940

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 • โทรศัพท์ 0-3931-1117 ต่อ 130
 • แฟ็กซ์ 0-3932-7940

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • โทรศัพท์ 0-3931-1117 ต่อ 116
 • มือถือ 095-6393069
 • แฟ็กซ์ 0-3932-7940

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

 • โทรศัพท์ 0-3931-1117 ต่อ 107
 • มือถือ แฟ็กซ์ 0-3932-7940
 • Email : ict.chanthaburi2@gmail.com

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • โทรศัพท์ 039 311117 ต่อ 125
 • แฟ็กซ์ 0-3932-7940

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป