วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน มี.ค. 2565
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน ก.พ. 2565
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ข้อพิจารณากฎหมายค้ำประกันและฎีกา
MOE SAFETY CENTER
ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน ธ.ค. 64
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน พ.ย. 64
ครูดีในดวงใจ
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
4D
itachan2

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์

ผลงานและกิจกรรม

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิงประจักษ์

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของ สพป.จันทบุรี เขต 2

การประชุม

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานขยายชั้นเรียนของสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร)

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิงประจักษ์

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.จันทบุรี เขต 2

วีดีโอกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การรับสมัครงาน

VDO แนะนำสำนักงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


จดหมายข่าว ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป