วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.65
ประกาศเจตจำนงสุจริตและการงดรับ-งดให้ ของกำนัลทุกชนิด
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.65
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน พ.ค. 2565
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน เม.ย. 2565
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน มี.ค. 2565
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน ก.พ. 2565
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ข้อพิจารณากฎหมายค้ำประกันและฎีกา
MOE SAFETY CENTER
ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน ธ.ค. 64
ครูดีในดวงใจ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
4D
itachan2

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์

ผลงานและกิจกรรม

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดกะทิง อ.เขาคิชฌกูฏ

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์

การประชุม

การประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดกะทิง อ.เขาคิชฌกูฏ

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์

วีดีโอกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การรับสมัครงาน

VDO แนะนำสำนักงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


จดหมายข่าว ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป