คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ เดือน มิ.ย. 64
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
คำเตือน ให้ใส่แมสก่อนออกจากบ้านและใส่ให้ถูกต้อง
คำพิพากษาศ.สูงสุด เดือน พ.ค. 64
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งฯ เดือน เมษายน 2564
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
4D
ล้มละลายตายทั้งเป็น
ข้าราชการดีเด่น 2563
itachan2
แนวคำพพษา.ศ.ป
1baht

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์

การประชุม

การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564)

ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ และกำหนดวิชาเอกทดแทนตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 8/2563

ประชุมชี้แจงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านระบบทางไกล Teleconference

VDO แนะนำสำนักงาน

วีดีโอกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การรับสมัครงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป