ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ประจำเดือน กันยายน 2564
OBEC AWARDS 2563
ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
4D
itachan2

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์

ผลงานและกิจกรรม

เผยแพร่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

เวทีสัญจรพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายคุณภาพของชุมชน ของจังหวัดจันทบุรี

เวทีสัญจรพื้นที่โรงเรียน Stand Alone ของจังหวัดจันทบุรี

การประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ “การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา”

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564

การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564)

วีดีโอกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การรับสมัครงาน

VDO แนะนำสำนักงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป