รัชกาลที่ 10
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยฯ (ครั้งที่ ๑)
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ เดือน มิ.ย. 64
คำเตือน ให้ใส่แมสก่อนออกจากบ้านและใส่ให้ถูกต้อง
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
4D
ข้าราชการดีเด่น 2563
itachan2

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์

การประชุม

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564

การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564)

ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ และกำหนดวิชาเอกทดแทนตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 8/2563

VDO แนะนำสำนักงาน

วีดีโอกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การรับสมัครงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด