วันที่: 28 มกราคม 2563

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

11 มกราคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

8 มกราคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

26 ธันวาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

มอบเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน

18 ธันวาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ดูทั้งหมด

หนังสือราชการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดE-BOOKS

18 มีนาคม 2562
X-Change Camp 2018
17 มีนาคม 2562
Laravel Framework
16 มีนาคม 2562
พื้นฐานการพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
13 มีนาคม 2562
Ionic Framework
11 มีนาคม 2562
OPERATING SYSTEM
5 มีนาคม 2562
RBRU Wisdom of the East
ดูทั้งหมด


ลิงก์ต่างๆ


ปฏิทินดำเนินงาน