OIT6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ 2563

  • Version
  • Download 0
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 5 มิถุนายน 2020
  • Last Updated 5 เมษายน 2021

OIT6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ 2563

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป