การประชุม คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง ด้านบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ครั้งที่ 2

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) เพื่อวางแผนดำเนินการขับเคลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป