การประเมินความรู้ ความสามารถ ผลงาน หรือผลการปฏิบัติ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถ ผลงาน หรือผลการปฏิบัติ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นางวรรณกร นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นนางสาวสากล เภรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นกรรมการฯ ณ ห้องประชุมมีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป