การประชุมคณะกรรมการ เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) เพื่อวางแผนดำเนินการขับเคลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการการพัฒนางาน (PA) สู่การประเมินระบบวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ณ ห้องประชุมมีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป