เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2565/ ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้าน Active Learning สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียน
วัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครู ในอำเภอโป่งน้ำร้อน จำนวน 25โรงเรียน 300 กว่าคน เข้าร่วมการประชุมฯ

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป