สพป.จันทบุรี เขต2 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต  2
เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565  สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ณ โรงเรียนวัดทับไทร   โดยมี นางลัดดาวัลย์  งามขจรกุลกิจ
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต  2  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมในพิธีฯ

โดยในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้จัดสถานที่แข่งขันฯ เป็น 2 สนาม ได้แก่  1. สนามแข่งขัน
โรงเรียนวัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน  จำนวน 157 กิจกรรม /1,000 ทีม และสนามที่ 2  สนามแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะขาม  มีจำนวน 36 กิจกรรม / 142 ทีม  โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นทีมตัวแทนเขตพื้นที่
การศึกษาฯ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70
ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2565 จังหวัดราชบุรี

   

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป