สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดโครงการ “ผอ.เขตฯ พบเพื่อนครู” อ.สอยดาว

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต  2
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้าน Active Learning  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านประตง   โดยมี นางลัดดาวัลย์  งามขจรกุลกิจ  รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต  2
ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ในอำเภอสอยดาว จำนวน 20 โรงเรียน 300 กว่าคน เข้าร่วมการประชุมฯ

ในการนี้  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2  ได้บรรยายเรื่องการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. และนโยบายเร่งด่วน
10 ข้อของ สพฐ.  มอบนโยบายการจัดการศึกษา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง/มาตรฐานวิชาชีพ  และ
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูฯ ของเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

   

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป