เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 /ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2           เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยฯ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯ โดยประธานในการประชุม ได้แจ้งนโยบาย จุดเน้น
แนวทางการดำเนินงาน / โครงการ/ กิจกรรมฯ ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2

    

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป