เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 /ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2            ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการพัฒนางาน และวิทยฐานะ กับ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ศึกษานิเทศก์                และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด    ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2
    

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป