กำหนดขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะกรรมการได้กำหนดขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป