สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ทั่วประเทศ

7 ธันวาคม 2565/08.30 น. / ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์  งามขจรกุลกิจ  รอง ผอ.สพป.จบ2    ผอ.กลุ่มฯ – ผอ.หน่วยฯ  ศึกษานิเทศก์  และ บุคลากรในสำนักงานฯ
เข้าร่วมรับฟังการประชุม “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่ 9/2565”  เพื่อรับฟังข้อราชการในการ
ดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ.  ทางระบบ วีดีโอ คอนเฟอร์เร็นท์  ณ ห้องประชุม  ดี  สพป.จันทบุรี เขต 2

ภาพ/ข่าว  : นางสาวสุภัสสร  โรจตานุวัฒน์   /นางสาวศิลาพร  ประดิษฐศิลป์

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป