การรายงานจำนวนวันเดินทาง มาเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จบ.2 เป็นประธานเปิดการประชุมกลั่นกรองข้อมูลการรายงานจำนวนวันเดินทางมาเรียนของนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขอรับการจัดสรรค่าพาหนะมาเรียนรวมและโครงการเด็กทะเล…รักเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.จบ.2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรายงาน ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป