1 ธันวาคม 2565 / 13.30 น. / ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เป็นธานในการประชุมคณะกรรมการ ICT  Support  Team สพป.จันทบุรี เขต 2  เพื่อกำหนด แนวทาง  และ ขับเคลื่อนในการ
พัฒนาเว็บไซต์ ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ให้ทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
โดยมี  นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ  รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2  และคณะกรรมการฯ  เข้าร่วมการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมดี

 

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป