การตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจสอบผลการประเมิน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจสอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.จบ.2 นางวรรณกร นวลสุวรรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.จบ.2 นางสาวอรวรรณ สุพรรณพยัคฆ์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จบ. นางสุพรรณี สุทธิประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.จบ.2  และคณะเลขานุการ ข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.จบ.2 และศธจ.จบ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านบ่อ ก่อนนำเสนอ กศจ.จันทบุรี เป็นลำดับถัดไป

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป