สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการบริหารงานบุคคล รองรับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 / 13.30 น. / ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล และ กำหนดการดำเนินการใน
การได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  ผ่านระบบทางไกล VDO Conference  โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา
เลขาธิการ กพฐ.  เป็นประธานในการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมมีสุข  สพป.จันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป