ผอ.สพป.จบ2 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในเขตอำเภอมะขาม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2  และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในอำเภอมะขาม 2 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านทุ่งบอน และโรงเรียนวัดมะทาย  ในโอกาสนี้  ได้ร่วมพูดคุย มอบขวัญกำลังใจให้กับครูผู้สอน ของทั้งสองโรงเรียน

ภาพ/ข่าว :  น.ส. นิรมล   นิยมสัตย์  /นางศัณศณี ประดิษฐศิลป์

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป