การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ เรื่อง การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นไปตามกำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์ และวิธีการ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมมีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป