ผอ.สพป.จันทบุรี ประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมีสุขสพป.จันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป