การประชุมจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของ สพป. จันทบุรี เขต 2

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565  ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จบ.2 เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของ สพป.จบ.2  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ ฯ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป