ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอโป่งน้ำร้อน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2  และการเรียนการสอนของครูผู้สอน  การเรียนรู้ของนักเรียน
และความปลอดภัยในสถานศึกษา   ของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  และ โรงเรียนบ้านแหลม  อำเภอโป่งน้ำร้อน
ในการนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
ภาพ/ข่าว  :  สุภัสสร  โรจตานุวัฒน์ / ศิลาพร  ประดิษฐศิลป์

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป