ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม และนิเทศ โรงเรียนในอำเภอโป่งน้ำร้อน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
พร้อมด้วย นางขวัญดาว พลอยแหวน ศึกษานิเทศก์ นางสุชาดา ชยางคานนท์ นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ได้ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนในสังกัดอำเภอโป่งน้ำร้อน จำนวน  4 โรงเรียน ได้แก่   รร.บ้านหนองบอน   รร. บ้านสามสิบฯ   รร. วัดผักกาด และ
รร.บ้านคลองใหญ่  อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป