วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565/08.00 น./ ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลคะแนนการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมทอขวัญ  สพม.จันทบุรี ตราด
โดยมี  นายประธาน  ทวีผล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด   เป็นประธานในการประชุมฯ

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป