ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 /09.00 น.  /ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ร่วมการประชุมพิจารณาพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี  นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด   ประธานในการประชุมฯ และมีผู้แทนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เข้าร่วมการประชุมฯ  ณ ห้องประชุม
ทอขวัญ  สพม.จันทบุรี ตราด

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป