การประชุมจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในสังกัด สพป.จบ.2

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จบ.2 เป็นประธานเปิดการประชุมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในสังกัด สพป.จบ.2  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้ง ฯ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป