สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับมอบนโยบาย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565
ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานในการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  1/2565  เพื่อมอบนโยบาย และประชุมแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ หอประชุมเอกวรรณทอง โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป