การลงพื้นที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอน นอกเขตพื้นที่บริการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จบ 2 ได้มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จบ.2 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ ฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอน นอกเขตพื้นที่บริการ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ ค่าอาหารนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย อ.ขลุง จ.จันทบุรี

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป