16 พฤศจิกายน 2565/08.20 น.  ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ได้มอบหมายให้
นางลัดดาวัลย์  งามขจรกุลกิจ  รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2  เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยฯ  เพื่อสรุปผลการ
ปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์  และวางแผนการดำเนินงานต่อไป   ทั้งนี้  มีทีมบริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วยตรวจสอบภายใน  และศึกษานิเทศก์
เข้าร่วมในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม มีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป