การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการ ในสังกัด ประจำปี 2566 โดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป