ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 อ.โป่งน้ำร้อน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายนางสาวกมลพร  กลมเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์
และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมตรวจเยี่ยมและนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน
จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่  และ โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป