ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 อ.สอยดาว

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
พร้อมด้วย นางสาวศรีวรินทร์ สมทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมตรวจเยี่ยมและนิเทศ
ติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนในเขตอำเภอสอยดาว (ศูนย์ประสานงานสอยดาวใต้)
จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ โรงเรียนสังวาลย์ 6 และ โรงเรียนบ้านตามูล

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป