การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2565

                        วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป