การอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 12 – 29 กันยายน 2565 จำนวน 9 รุ่น วิทยากรแกนนำ ได้แก่ นายไตรภพ ดาพัวพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสรรพรส เเละนางสาวปัทมา อิ่มผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทอง ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ครูโรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการพัฒนา ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2

   

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป