การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2

        เมื่อวันที่ 7 – 8 กันยายน 2565 นายสมชาย  อรุณธัญญา ผอ.สพป.จบ 2 เป็นประธานเปิดการประชุม และให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) ของ สพป.จบ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.จบ 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.จบ 2 และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป