การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

                                        เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2565 นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 มอบหมาย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ. สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดตะปอนน้อย โรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ซึ่งได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป