ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

2.เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคา

เอกสารประกาศเชิญชวน

3.ประกาศ

ประกาศผู้ชนะ

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป