เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565  / นายสมชาย  อรุณธัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เป็นประธานในการประชุมกำหนดผู้รับผิดชอบการเปิดข้อมูลสาธารณะ OIT  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมี  รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่ม / ผอ.หน่วยฯ  เข้าร่วมในการ
ประชุม  ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2

   

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป