การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโรงเรียนพื้นที่เกาะ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสมชาย  อรุณธัญญา ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์  งามขจรกุลกิจ รอง ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่เกาะ) เพื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาตามแบบคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและรับรองรายชื่อโรงเรียนพื้นที่เกาะส่ง สพฐ.ต่อไป ซึ่งมี 3 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดเกาะจิก 2) โรงเรียนวัดบางชัน     3) โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการกลั่นกรองโรงเรียนพื้่นที่เกาะ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป