การประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ  และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ตรงกันและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเก่ง สพป.จันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป