วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายธนพล นาเลาห์ ได้ให้การต้อนรับและมอบเกียรติบัตร ให้กับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ที่ได้มอบเงินสนับสนุน เพื่อสมทบเข้ากองทุนวันละ 1 บาท ปาดน้ำตา จำนวน 60,000 บาท ให้กับ สพป.จันทบุรี เขต 2 มอบเงินสนับสนุน จำนวน 125,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านตาเรือง มอบเงินสนับสนุน จำนวน 65,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวัน และ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 40,000 บาท ใหักับโรงเรียนตะปอนน้อย ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป