การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานขยายชั้นเรียนของสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จบ 2 ได้รับมอบหมายจาก นายสมชาย อรุณธัญญา  ผอ.สพป.จบ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานขยายชั้นเรียนของสถานศึกษา โดยโรงเรียนวัดบางสระเก้า  มีความประสงค์ขอเลิกชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2565 เนื่องจาก ปีการศึกษา 2564 ไม่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานขยายชั้นเรียนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์         จ.จันทบุรี

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป