การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 รร.บ้านหนองสลุด อ.มะขาม

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม  2565 เวลา 13.30 น.นางลัดดาวัลย์  งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จบ 2 ได้รับมอบหมายจาก นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จบ 2 เป็นประธานในการลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 เพื่อ  จัดทำกลยุทธ์การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพตามการวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อย และการดำเนินงานตามจุดเน้น 8 ข้อของโรงเรียนคุณภาพ จัดทำโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ตามสภาพปัญหาและการดำเนินงานจุดเน้น 8 ข้อ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทำ Timeline การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพที่เป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านหนองสลุด อ.มะขาม จ.จันทบุรี

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป