การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนมิตรภาพ 20 อำเภอขลุง

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จบ 2 เป็นประธานในการลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 เพื่อจัดทำกลยุทธ์การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพตามการวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อย และการดำเนินงานตามจุดเน้น 8 ข้อของโรงเรียนคุณภาพ จัดทำโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ตามสภาพปัญหาและการดำเนินงานจุดเน้น 8 ข้อ          เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทำ Timeline การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพที่เป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่าย ของสพป.จันทบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนมิตรภาพ 20 อ.ขลุง จ.จันทบุรี

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป