การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิงประจักษ์

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ได้เข้าร่วมรับการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิงประจักษ์ ของ สพป.จันทบุรี เขต 2           โดยมี นายสุวิทย์ บึงบัว  ผชช.ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนด้านเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ และคณะติดตามฯ ซึ่งการดำเนินการติดตามมี ดังนี้   1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอในภาพรวม นโยบายเร่งด่วน 3 เรื่อง MOE Safety center  พาน้องกลับมาเรียน และ โรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2   2. โรงเรียนนำเสนอ MOE Safety center  พาน้องกลับมาเรียน และ โรงเรียนคุณภาพ ในภาพบริบทของตนเอง ณ โรงเรียนบ้านประตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 3. โรงเรียนคุณภาพนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และMOE Safety center  พาน้องกลับมาเรียน  ณ โรงเรียนวัด หนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ และโรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง อำเภอขลุง

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป