การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.จันทบุรี เขต 2

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อทบทวนและจัดทำภารกิจขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพฯ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป