การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสพป.จันทบุรี เขต 2

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และเพื่อให้การบูรณาการการรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป