การติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference

               วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสมชาย  อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการสุ่มได้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 9 และ 10 เพื่อนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย จำนวน 3 เรื่อง คือ ความปลอดภัยของสถานศึกษา โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom Meeting  ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป