การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

วันที่ 4 มีนาคม 2565  นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) พร้อมด้วยนางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ   วิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ นายลอย เต่าทอง ศึกษานิเทศก์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 2

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ไปสู่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 จำนวน 106 แห่ง ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป